Explore
Connect
Server za ulaz putem mIRC Script kucajte komandu: /s irc.bolchat.com
Alternativni ulazi na oficijalnoj BOL-Chat stranici BOLCHAT.COM